Airport Magazine\December2014
ph: Sasha Sako
stylist: Marta Turyanska
MUA: Roksolana Kravchuk
Hair: Taras Zhovtanetskiy (Stiven Chen’ School)
model: Ustyna Drul Ok’s models