ph: Sasha Sako
stylist: Marta Turyanska
MUA: Roksolana Kravchuk, Oksana Deneka
hair: Olesya Mayba (Stiven Chen’ School)
model: Olya Ivat’, Andriy Luksha (Ok’s models)
clothes: Crystal Salon
location: Kavalier Boutique Hotel